Информация, консултации, съдействие

BACK UP – Консултации за жертви на дясноекстремистко и расистко насилие

Ние информираме, консултираме и съдействаме

 • на жертви на дясноекстремистко и расистко насилие
 • на роднини, приятелКи на потърпевшите, както и свидетелКи на нападение

СътрудничКите на консултациите за жертви

 • изслушват пострадалите след нападение, дават възможност молбата да се изрази в защитена среда и съветват по психосоциални въпроси
 • съдействат за справяне с емоциите от преживяното и посредничат при желание за преглед и терапевтКи
 • проучват степента на по-нататъшна заплаха и
 • анализират ситуацията заедно с потърпевшите
 • консултират по евентуалните въпроси за подаване на оплакване
 • информират относно правните възможности като оплакване, частно обвинение и правното положение на жертвите в наказателното производство
 • при желание придружават до полиция, адвокатКи, власти и лекарКи
 • оказват съдействие в пред- и следпроцесуалната подготовка и придружават потърпевшите надеждно до съдебното заседание
 • изясняват евентуалните претенции за обезщетение и помагат при подаване на заявления за допълнителна финансова помощ, както и попълване на заявленията
 • дават съвети относно контакти с медиите и въпроси на журналистКи и съдействат по желание при връзки с обществеността

Принципите на нашето консултиране

 • Консултирането по принцип е мобилно с посещения в цяла Вестфалия. Ние посещаваме потърпевшите у дома или на неутрално място по техен избор, но след уговорка са възможни и срещи в нашия офис.
 • Ние заставаме на страната на жертвите по отношение на техните нужди и подкрепяме тяхната перспектива и интереси.
 • Подаването на оплакване не е условие за консултация. Ние работим независимо от полиция и съдилища. Консултирането не зависи и от това, дали извършителят е известен или разкрит.
 • Консултирането е безплатно и може да премине анонимно и поверително.
 • При трудности в комуникацията назначаваме преводачКи, т.е. можем да извършваме консултации на много езици.
 • Всички дейности по консултирането са ориентирани към нуждите и желанията на жертвите и се осъществяват само в съгласие с тях.

Träger

 

Mitglied im


Gefördert von:

Gefördert vom

 

Im Rahmen des Bundesprogramms

Gefördert vom